top of page

Şaşılık, göz tembelliğ ve göz hastalıkları hk 
BİLGİ 

GÖZÜN HAREKET SİSTEMİ​

Göz küresinin hareketleri, göz çukurunun arkasından gelip gözün dış yüzeyine yapışan 6 adet kas yardımıyla gerçekleşir.

Bu kaslar şunlardır:

1. Üst rektus kası (rectus superioris): Gözü yukarı baktırır

2. İç rektus kası (rectus medialis): Gözü içe (buruna doğru) baktırır.

​​​​​3. Alt rektus kası (rectus inferioris): Gözü aşağı baktırır.

4. Dış rektus kası (rectus lateralis): Gözü dışa (kulağa doğru) baktırır.

​5. Üst oblik kas (oblique superioris): Gözü içe doğru döndürür ve aşağı baktırır.

​6. Alt oblik kas (oblique inferioris): Gözü dışa doğru döndürür ve yukarı baktırır.

 

Bu kasların hareketlerini beyin, 3 kranyal sinir yardımıyla yönetir.

1. Okulomotor sinir (III. kranyal sinir)

2. Abdusens siniri (IV. kranyal sinir)

3. Troklear sinir (VI. kranyal sinir)

Göz kasları - göz arkası
Göz kasları - dış yandan görünüm
Göz kasları - Beyin ile sinirsel bağlantıları
bottom of page