top of page

 BİLGİ 

Gözlerimiz, gelen görüntüdeki ışık demetlerini "kırarak" bir noktada (gözün arka ucundaki fovea) birleştiren ve böylelikle net görmemizi sağlayan birer mercek sistemine sahiptir. Bu yüzden gözlerimizin ışığı kırma gücü, yani mercek gücü net görmemiz açısından çok önemlidir.
 
Hipermetropi

Gözün ışığı kırma gücünün yetersiz olması halidir. Bu durum göz küresinin boyutlarının normalden küçük olmasından kaynaklanabileceği gibi, kornea veya lens gibi gözün kırıcı unsurlarından da kaynaklanabilir. Akomodasyon veya göz uyumu adı verilen refleks sayesinde belli bir düzeye kadar telafi edilerek görüntünün bulanıklaşması engellenebilir. Bunun yeterli olmadığı noktadan sonra ise yakında daha fazla olmak üzere hem yakın, hem uzak görüntü bozulur. Çocuklarda akomodasyon kapasitesi çok yüksektir. Ancak akomodasyon, aynı zamanda gözlerin içe dönmesini sağladığından içe doğru kayma eğilimini de arttırır. Bu nedenle yüksek dereceli hipermetropisi olan çocuklarda içe şaşılık görülme oranı daha yüksektir. Yüksek dereceli hipermetropide, bilhassa şaşılık riski varsa gözlük kullanımı gerekir. 

Miyopi

Gözün ışığı kırma gücünün normalden fazla olması halidir. Yakın görme normalken, miyopinin derecesine bağlı olarak belli bir mesafeden sonrası bulanık görülür. Kişinin bu durumu hipermetropideki gibi telafi etme şansı yoktur. Bu nedenle görme bozukluğu daha erken farkedilir. Sürekli takılacak düzeltici bir gözlük ile görüntü netleştirilir.

Astigmatizm   

Gözün ışık kırıcılığının her eksende aynı olmaması halidir. Bu yüzden görüntünün belli açısal değerdeki kontürleri, yani bir bölümü diğerine göre daha bulanık görülür. Farklı açılardaki konturlar farklı netlikte olacağı için göz sürekli netleştirme gayreti göstermesine rağmen bir türlü tam netliği sağlayamayacağı için gözde yorgunluk yapar. Kırıcılık özelliğine göre astigmatizmalar hipermetrop veya miyop özellik gösterir. Görme düzeyini düşürdüğü, yorgunluk yarattığı, şaşılığa ve göz tembelliğine sebep olduğu durumlarda gözlük kullanımı şarttır.

Miyopik gözde ışığın kırılımı
Gözlükle düzeltilmiş miyopik gözde ışığın kırılımı
Gözlükle düzeltilmiş hipermetropik gözde ışığın kırılımı
Hipermetropik gözde ışığın kırılımı
Astigmatı olan kişinin görüşü
Astigmatı olan kişinin görüşü
bottom of page